dijous, de gener 04, 2007

Mecanismes de transmissió del moviment de rotació
Els alumnes treballen l'energia des d'un punt de vista conceptual i de les seves transformacions. D'una manera senzilla podem fer una aproximació al món tecnològic de la seva utilització. Les màquines com a instruments per a aprofitar millor l'energia. Consisteix en construir models imitant màquines actuals i estudiar els fonaments de les mateixes. Es poden treballar algunes transformacions del moviment de rotació d'un motor fent muntatges amb un equip de construcció LEGO DACTA TECHNIC.


EL TALADRO

Descripció: Veure que per mitjà dels engranatges si reduím la velocitat aconseguim més força.

LA BATEDORA

Descripció: Veure que amb els engranatges podem canviar el moviment de rotació de direcció.

EL MARTINET

Descripció: Veure que amb engranatges podem transformar el moviment de rotació en moviment alternatiu.