diumenge, de juny 26, 2011

Presentació Treballant amb PDI’s
Jornada d’intercanvi d’experiències TAC, Tortosa, 27-06-2011.
Sebastià Mora Masot, Escola Enric Grau Fontseré de Flix.La nostra escola ha fet un projecte d’innovació avançada en l’ús de les TIC per al qual va ser dotat amb una quantitat important de màquines. Actualment forma part d’un pla pilot del projecte eduCAT 1X1 a primària. Enguany és el segon any que treballo a una aula 1X1 a Cicle Superior i el quart amb PDI.

Per començar un exemple aclaridor sobre la importància d’utilitzar una pdi a l’aula, Estudi de la probabilitat de tirar dos daus: Proposem als alumnes que escullin quin número triarien per apostar quan tirem dos daus i sumem els resultats, a continuació estudiem les probabilitats que surti un número determinat i en fem un gràfic.
Ens posem a tirar daus, un parell de tirades per alumne, anotem els resultats en l’aplicació “Carrera de caballos del Projecte Gaus”, ens adonem que els resultats no s’ajusten massa a les nostres prediccions, fem que els alumnes arribin a la conclusió que s’han de fer més tirades. Tot el que hem fet fins ara ho podríem fer amb una pissarra tradicional.
Repetim utilitzant un simulador de 100 tirades del Projecte Gaus, els resultats s’atansen a la predicció però en queden lluny, arribem a la conclusió que ens falten més tirades.
Utilitzem un simulador de 10.000 tirades, podrem comprovar que els resultats s’atansen a la predicció, entendrem així el concepte de probabilitat, aquesta és així si fem moltes tirades, si en fem poques intervé l’atzar i el resultat pot ser qualsevol dels possibles.
Aquest procés serà més complex si no utilitzem un vídeo projector.

Avantatges d’ús d’un PDI:
• Pot funcionar com a pissarra tradicional.
• És fàcil, intuïtiva i supera mitjans tècnics anteriors (vídeo, cassette...)
• Podem treballar plantats i interaccionar més amb la classe.
• Estimula i motiva més, sobretot si utilitzem eines multimèdia.
• Diferents metodologies de treball, ideal per treballar en gran grup.
• És fàcil utilitzar activitats preparades per altres persones.
• Les eines i programari de les pissarres són molt similars entre elles.
• Fàcil interacció amb perifèrics especials: càmeres de vídeo, lectors de documents.
Pel que fa als inconvenient cal assenyalar que caldrà un període d’adaptació, és normal que el mestre passi per una primera fase en la que la utilitzarà més com per mostrar continguts preparats prèviament.
La il•luminació i la durada de la bombeta poden ser un problema. És millor disposar d’un projector de proximitat. A l’escola hem optat per tenir una pissarra blanca a la vora.

PDI a l’aula amb ordinadors 1x1
• L’alumnat té a l’abast els mateixos recursos que el professor .
• El treball individual o de petit grup s’afegeix instantàniament al global de tota la classe.
• Tothom pot fer la cerca d’informació alhora, i seleccionen la més adequada entre tots.
• Cada alumne/a o grup pot consultar al seu ritme i segons el seu interès.
• Els i les alumnes poden anar afegint informacions, modificacions... i van creant el treball.
• L’alumnat corregeix el seu treball mentre es fa la correcció col•lectiva.
• Amb el treball en gran grup (tota la classe) i amb treballs col•laboratius les consultes, comentaris i aportacions es fan al mateix temps.

L’ús d’un lector de documents
Amb l’ús d’aquest aparell qualsevol recurs sigui o no digital serveix: fotos, retalls de premsa, dibuixos fets per l’alumnat, la llibreta de treball de l’alumne/a; tot tipus d’objectes, experiments o treballs manuals s’hi poden projectar.

Ús d’un programari de gestió d’aula
El programari de gestió d’aula és molt útil per poder observar, veure o modificar en línia el que fa una persona en concret.
• Fer modelatge o demostracions d’activitats simultàniament a cada equip.
• Projectar el treball que està fent un alumne o alumna o un equip concret a la PDI i la possibilitat de fer modificacions o intervencions i que les visualitzi tothom.

Classificació d’activitats que es poden fer amb una PDI
Hi ha moltes maneres de classificar els programes, aplicacions i activitats que fem amb eines TIC. M’encanta la que va proposar en Jordi Vivancos. Depenent de l’activitat podem trobar-nos aquests tipus d’activitats:
• Presentacions que fa el mestre.
• Tutorials, per exemple de dibuix o construccions geomètriques.
• Cerca d’informació a fitxers preparats.
• Exercicis per als alumnes.
• Investigació del canvi de propietats variables enfront d’altres que poden ser fixes.
• Modelatge i desenvolupament de fórmules o altres sistemes de càlcul.
• Creació de textos, gràfics, esquemes, presentacions,...


Seguint la classificació anterior us presentaré unes quantes activitats de tipologia diferent en les quals utilitzo la PDI. Tot el material el trobareu en dues webs diferents. Com un apartat de la meva pàgina web personal, allí les diferents activitats estan agrupades en blocs temàtics. També hem posat totes les activitats a la web del Centre, “El Racó del Cloret”, allí estan agrupades en unitats de programació i es diferencien les que fem a 1rCS i les que fem a 2nCS.
És bàsic per a les TAC d’un centre tenir un espai on recollir tots els enllaços a les activitats que utilitzem. Ara estem posant activitats en un Entorn Virtual d’Aprenentatge (EVA - Moodle), de moment hi posem aquelles activitats que recullen resultats dels alumnes.

Presentacions que fa el mestre, model expositiu.
El professor o la professora fa una exposició d’un tema amb l’ajut dels recursos multimèdia i de la PDI. L’alumnat atén, pren notes, fa preguntes i respon les que pugui fer el professor o professora.
Exemple 1: Fotografies d’un arbre dioic, el pistatxo. Penjada a Flickr.
Exemple 2: L’altura d’un triangle respecte una base qualsevol. Movent qualsevol dels vèrtex (punts blaus), podrem canviar la grandària, la posició i l’orientació del triangle. Comprovarem que l’altura, traçada des del vèrtex oposat, manté la perpendicularitat amb la base o la prolongació d’aquesta.

Tutorials de dibuix.
És bàsicament una presentació en què es mostra com fer alguna cosa o en què s’utilitzen les eines d’un programa. La interactivitat fa que sigui molt atractiu i eficient.
Si mirem l’activitat de construcció d’un triangle donats tres costats, utilitzant les explicacions que hi ha i les eines de la finestra geogebra podem construir-lo, un alumne ho fa a la PDI, si disposem del material els altres poden fer-ho en un ordinador individual.

Realització d’exercicis i debats de manera col•lectiva.
Es projecten activitats i es fa intervenir als estudiants perquè les facin. També es pot dividir la classe en grups i demanar a cadascun que busqui una solució, que es verifica després quan s’introdueixi en la PDI.
Exemple 1: Exercici sobre classe de triangles. Una vegada dibuixat el triangle donats tres costats fer transformacions dels punts lliscants, que són la llargada dels costats, per fer-ne de diferents tipus, així treballem els diferents tipus de triangles.
Exemple 2: Exercici JClic sobre mesures de capacitat.
Exemple 3: Simulació Flash d’exercici Netbook. Arrossegar i classificar.
Exemple 4: Treball amb el bloc de classe. Presentació i revisió d’exercicis, aportacions sobre temes de treball a classe, enllaços a materials, vídeos explicatius... Exercici Flash sobre la fracció d’un número.
Exemple 5: Podem fer problemes geomètrics, cal descobrir el procés de construcció i dibuixar formes geomètriques compostes per altres figures geomètriques bàsiques. Per exemple podem dibuixar aquesta flor amb el compàs.

Font d’informació a classe.
Amb l’ajuda dels cercadors i de la PDI en qualsevol moment es poden ampliar les informacions o indagar sobre nous aspectes que sorgeixin espontàniament a la classe. El professor o la professora i l’alumnat busquen la informació i la comenten al grup. Es poden fer consultes en línia. S’hi poden projectar diaris digitals, mapes del temps, itineraris, llocs...
Exemple: Consulta al diccionari de la “real academia de la lengua”.

Realització de jocs de manera col•laborativa.
Hi ha multitud de jocs a la web que ens poden servir per a l’aprenentatge.

Demostracions de fórmules o altres sistemes de càlcul.
Exemple1: Trobarem a la xarxa webs que ens ofereixen demos per entendre o determinar una fórmula. Això ens permet preparar exercicis de cerca informació com aquesta pàgina de Manuel Sada que ens permet arribar a deduir l’Àrea d’un cercle.
Exemple 2: Suma de fraccions amb reducció a comú denominador.
Exemple 3: Divisió de fraccions. Entendre la divisió de fraccions és una cosa molt complexa, sobretot si es fa basant-se en l’automatisme de les operacions. El problema de les ampolletes de perfum ens permet veure clarament que repartim una quantitat no sencera en fraccions.

Correcció d’exercicis.
El professor o la professora i els i les alumnes poden presentar i comentar els exercicis que hagin fet en format digital (document de text, presentació multimèdia o programa d’exercitació específic). Tots poden intervenir exposant-ne els dubtes, idees i objeccions.

Lectura col•lectiva a classe.
Accés ràpid a notícies, articles...

Documents col•laboratius als wikis temàtics.
L’alumnat presenta les seves aportacions creant un debat i posada en comú.

Tutorials per dibuixar gràfics utilitzant geogebra.
Utilitzar geogebra per a fer gràfics significa haver de fer tot el procés pas a pas però amb la garantia d’aconseguir un resultat final molt bo. Podem fer gràfics de línies, gràfics de barres, gràfics de sectors circulars. Aquest comporta més complexitat que els anteriors, prèviament cal esbrinar l’angle d’obertura dels sectors en percentatges proporcionals a les dades que volem representar. Després caldrà dibuixar els sectors amb la amplitud en graus que ens surti deis càlculs matemàtics. Els càlculs els podem fer utilitzant el full de càlcul del GeoGebra.

Presentació de treballs per part de l’alumnat.
Amb la PDI a classe, els i les alumnes presenten els seus treballs en forma d’esquemes, presentacions o presentacions multimèdia. Poden fer-se de manera individual o en grup; és molt motivador per a la resta de la classe, atès que facilita la participació dels qui vulguin corregir o afegir-hi coses. Es fomenta l’expressió oral i l’argumentació.

Ja abans d’acabar presentar el document sobre pissarres digitals ja que el considero molt ben elaborat i molt útil, conté molta més informació i moltes propostes d’exercicis.

Tal com diu el PEC de l’escola Enric Grau Fontseré de Flix:
“La millor experiència educativa … aconseguir que les TIC, les TAC, estiguin a tot arreu i cada dia ... Com si no hi fossin, i sempre tenint present que si un pi el podem observar mirant per la finestra, no es necessari buscar-lo en Google”

Sebastià Mora