dimecres, de gener 28, 2009

Obrim l’escola al món

Gairebé 20 anys amb ordinadors a l’escola“Amb tota aquesta tecnologia informàtica de què disposen els sistemes escolars i les universitats, ¿no hauríem d’observar canvis substancials en la manera de gestionar l’educació, d’organitzar el treball dins el mateix sector educatiu, i en la manera com estudien els joves?”
(Martin Carnoy. Lliçó inaugural del curs de la UOC 2004-05.
Les TIC en l’ensenyament: possibilitats i reptes”)

“La millor experiència educativa ...... aconseguir que les TIC, les TAC, siguin a tot arreu i cada dia ..... com si no hi fossin, tot i tenint present que si el pi el podem observar mirant per la finestra, tampoc cal que el busquem al Google”
(PEC del Ceip Enric Grau Fontserè de Flix)

Introducció

El canvi que han dut les avui ja no tan noves tecnologies va molt més enllà de substituir la pissarra, el projector de diapositives o el vídeo com a eines o recursos de l’aprenentatge. Implica un nou entorn, materials didàctics nous, ja siguin elaborats o trobats a la xarxa, vol dir nova manera de preparar les classes, una nova manera d’interrelacionar-se amb uns alumnes que solen dominar l’eina però no disposen dels referents o del criteri necessari per convertir la informació en coneixement, ens cal una nova metodologia d’ensenyar i aprendre.
És un canvi molt profund en el tarannà habitual dels i de les mestres, que exigeix una dedicació especial a generar recursos en un format que no tothom domina amb la solvència amb què ho fa amb la fotocopiadora. És per això que vivim i hem viscut, com a mestres, uns anys de provatures, de descobertes, de neguits i d’angúnies, de formació gairebé per immersió.... uns anys que han generat un bagatge important d’experiències i materials. L’escola de Flix, des dels inicis de la informàtica educativa, ha estat un centre compromès en la introducció de les tecnologies de la informació en totes les àrees i aspectes relacionats amb l’ensenyament. Just s'ha acabat el projecte IATIC (Integració avançada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació), és per aquest projecte que es compta amb una dotació important de maquinari i s’ha adquirit un compromís d’incorporació de les TIC al currículum.

1. Descripció del context.

1.1. El centre.

Som un centre públic amb 240 alumnes i 22 mestres. 4 aules d’Ed. Infantil i 8 de Primària. Ubicats en un municipi, Flix, de poc més de 4.000 habitants, al nord de la Ribera d’Ebre i limítrof amb el Segrià i les Garrigues. Malgrat la situació a l’interior de Catalunya l’economia es basa en la indústria.
Actualment aquesta part de la comarca es troba en un període de recessió demogràfica que sembla haver-se aturat els dos darrers anys principalment degut a la presència d’alumnat immigrant, un 12% al centre.

1.2. L’entorn.

Segons una enquesta realitzada, actualment un 80% dels alumnes tenen ordinador a casa amb connexió a internet. Gairebé un 56% dels pares i mares que responen disposen d’adreça electrònica. Un 47% d’enquestats i enquestades manifesten que visiten amb més o menys freqüència el nostre web, i un 20% més diu que no ho fa però coneix l’existència de la pàgina. Un 56% manifesten saber que les aules d’ordinadors són de lliure accés pels alumnes en l’horari de 12h a 13h i esbarjo i que els seus fills o filles en poden fer ús quan volen.
Podem pensar doncs que hi ha un nombre elevat de famílies amb possibilitats d’accedir a la informació, aprofitar els recursos o de respondre a les ofertes de participació del centre mitjançant el web o els blocs.

1.3. Algunes experiències

* El racó d’en Flec: Flec és un personatge virtual que ningú ha vist, però que cada mes proposa un repte als nens i les nenes qui han d'intentar resoldre'l i enviar-li la resposta fent ús del correu electrònic. L’experiència es ve fent a Cicle Mitjà.
* Fem ràdio a l’escola: Un programa mensual de ràdio que s’emet per l’emissora municipal de Flix cada segon dilluns de cada mes. Totes les aportacions als programa, d’uns 30’, es fan des de cada aula gravant els treballs de classe escollits, els alumnes més grans tenen un major protagonisme com a locutors i muntadors. Totes les aportacions les muntem amb l’Audacity i programa fet. Som al programa XTEC RÀDIO del Departament. El nostre web recull els programes.
* Votacions per escollir: Educar en democràcia i promoure l’ús del correu electrònic, així com difondre també els resultats dels treballs dels alumnes es fan durant l’any diversos treballs de disseny amb ordinador, una postal de Nadal, un cartell de carnaval, un diploma de Sant Jordi. Els treballs es pengen al web del centre i s’obre un període per a votar mitjançant el correu electrònic.
* L’elaboració de materials: De la formació de diferents anys i de la necessitat d’adaptar-nos als nous equipaments en sorgeixen molts materials elaborats pels mestres del claustre. Power point, quadern virtual, Jclic, vídeos,.... els podeu trobar al racó del Cloret o al Moodle del Centre.
* Els tallers de plàstica: És el nom amb què comencen uns tallers a CS en què agrupem en petits grups els alumnes i fan durant els dos anys un taller de dibuix lineal, un de dibuix i pintura, un de disseny per ordinador, un de disseny d’entorns webs i un de llenguatge audiovisual. Són tallers de 6 sessions que donen resultats força reeixits.
* Treball per projectes i WQ a Cicle Inicial:
El treball per projectes consisteix en triar un projecte global que engresqui la majoria dels infants del grup classe. La tria es realitza entre la totalitat de propostes dels components de la classe i després d’haver escoltat les argumentacions presentades. El mestre/a ha de procurar mostrar receptivitat envers la motivació dels infants i l’interès que espontàniament manifesten per conèixer i aprendre coses, creant situacions, per tant activitats d’aprenentatge, que estimulin la curiositat i la iniciativa dels infants. En aquest context s’aprofiten els avantatges de les TIC per realitzar algunes activitats, últimament s’inclouen també activitats realitzades amb Webquest.

2. Les TIC, un compromís de centre

La utilització de les noves tecnologies des de l’inici amb la primera aula de PC’s 286 fins a les actuals pissarres digitals recentment instal·lades és una opció de centre que es reflexa en els documents que en recullen les línies de treball. El projecte educatiu, el projecte IATIC, un pla experimental de llengües estrangeres i actualment un projecte d’autonomia de Centre que s'aplicarà entre 2008 i 2012. L’objectiu bàsic és aconseguir a les aules un entorn de treball amb una integració total de les eines TIC, volem dir mobiliari nou, pissarres digitals, racons amb ordinadors o ordinadors individuals per als alumnes segons les edats, ... amb el canvi metodològic que porta implícit.

3. Els recursos.

3.1. La comissió TIC

Integrada per l’equip directiu, el coordinador d’informàtica i un membre de cada cicle es reuneix com a mínim mensualment. La funció bàsica és la de recerca de recursos i possibilitats d’utilització dels mitjans informàtics dins de la seva àrea o cicle. Correspon a la comissió resoldre temes com ubicació de maquinari, proposta de sessions tècniques de formació, establir acords per cohesionar la utilització dels mitjans informàtics. Aquest curs amb la posada en funcionament de la sisena hora costa molt trobar hores per reunir-se.

3.2. La formació del professorat.

El centre compta des de fa anys amb una plantilla estable de definitius amb formadors TIC i un nombre important de mestres amb una formació sòlida com a usuaris avançats que s’ha anat fent al centre.
Els darrers quatre anys hem disposat d’assessoraments i seminaris inclosos dins la modalitat de formació en centre del PFZ en els quals han participat la majoria del claustre. El curs 06-07 van participar al grup de treball intern un total de 24 mestres. Les activitats de formació reconeguda pel Departament i exclusivament de TIC realitzades pel claustre han estat 59, amb un total de 1.530 hores, de les quals un 30% han estat activitats telemàtiques.
A banda de la formació reconeguda s’han programat els dos darrers anys diferents sessions tècniques en horari de 12 a 13h en què es programen continguts a petició del mateix claustre o presentació de materials o novetats presentades als seminaris TAC. El que es preveu en un futur és poder comptar amb un grup de treball per a l’elaboració de materials per a bastir el racó del Cloret i l’entorn moddle.
L’experiència és participada per tot el centre en més o menys implicació, hom ho pot deduir del fet que 13 mestres de 22 tenen bloc propi i 7 tenen pàgina web que mantenen activa. L’activitat dels blocs dels cicles avança a diferents velocitats però progressa adequadament i s’ha convertit en un recurs més. Podeu trobar totes les adreces de blocs i webs de mestres enllaçades des dels blocs del centre.

4. Espais virtuals

La dotació de maquinari amb connexió a Internet des de qualsevol punt del Centre, la formació del professorat i el servei d’un tècnic ha permès la creació i el manteniment dels diferents espais virtuals del Centre:

4.1. El web

Aquest és el primer espai virtual de comunicació externa del centre. Actualment ha cedit part del seu contingut a altres espais virtuals, relegant el seu paper a espai d’acollida, presentació, recull històric i llançador als altres espais.
http://www.xtec.cat/ceipflix

4.2. Els blocs

Els blocs són algunes de les activitats més representatives de l’aprenentatge col·laboratiu del centre. L’experiència arrenca d’una experiència d’Ed. Infantil derivada de l’aplicació de la metodologia per projectes.

Actualment els nostres objectius pel que fa a aquests espais són:
* Millorar la comunicació externa del centre i mostrar part de la feina que es genera i realitzen els alumnes.
* Potenciar i facilitar la participació dels alumnes com a creadors i editors dels continguts.
* Potenciar i facilitar la participació dels pares i mares així com el seu coneixement del centre.
* Potenciar i facilitar la participació de cada mestre en l’edició dels blocs comuns.

El nostre centre té un bloc oficial, on hi podreu trobar notícies generals, informació del centre.
http://blocs.xtec.cat/ceipflix

A banda cada cicle té el seu propi bloc on trobareu articles sobre activitats referides al cicle en concret:
Educació infantil, http://blocs.xtec.cat/ceipflix345
Cicle inicial, http://blocs.xtec.cat/ceipflix12
Cicle mitjà, http://blocs.xtec.cat/ceipflix34
Cicle superior, http://blocs.xtec.cat/ceipflix56
Revista L’agulla, http://blocs.xtec.cat/agulla

Des de qualsevol dels blocs podeu accedir a tots els altres i als blocs i a les webs dels mestres del centre.

4.3. El racó del Cloret

En un principi vam crear una web, instal·lada a la xarxa local del centre, que recollia i feia accessibles tots els materials TIC de tots els nivells i totes les àrees que s’utilitzaven, en diem la intraweb dels alumnes.
De seguida ens vam adonar que calia fer-la accessible a les famílies i a les altres escoles. Després d’un temps llarg cercant solucions vam arribar a la conclusió que calia fer-ne una nova versió, així revisaríem els continguts que allí hi teníem posats i intentaríem que fos més àgil. Aquesta nova versió és “El racó del Cloret”.
De molt fàcil accés i ús, per a nosaltres s’ha convertit en una eina que utilitzem diàriament diverses vegades i que també utilitzen els nostres alumnes ja que estan acostumant-se a trobar allí els recursos, activitats, enllaços, aplicacions,... que necessiten. Més complexa és la seva elaboració, la cerca de continguts engloba tot el centre i la construcció de l’espai web es fa entre cinc persones, està en format html perquè podem així fer un disseny més atractiu segons l’edat dels alumnes dels diferents cicles.
http://www.xtec.net/ceipflix/LoRacoDelCloret/index.html

4.4. L’entorn virtual Moodle

Durant un curs escolar també vam tenir una instal·lació provisional posada en local a un ordinador de la xarxa del Centre, després la XTEC ens va oferir afegir-nos al seu Moodle que contempla un espai per Centre i té la base de dades instal·lada en agora. El Moodle és un entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge que disposa d’un registre d’usuaris que s’han d’identificar per a entrar a un curs i fer les activitats que s’hi ha posat. El programa registra les actuacions dels usuaris en algunes activitats de tipus ensenyament assistit per ordinador com són JClic i Quadern Virtual, almenys aquestes són les que més utilitzem.
El Moodle és un veritable gestor de continguts TIC, molt millor que la web “El Racó del Cloret” de la que parlàvem a l’apartat anterior. Per un altre costat la nostra escola té alumnes molt petits per als quals és un problema registrar-se com a usuaris, a més a més el Moodle ofereix, des del nostre punt de vista, uns dissenys pobres per a alumnes petits. És per tot això que en el seu moment vam optar per tenir dos sistemes que tenen activitats i accessos duplicats pel que fa al Cicle Superior. Els alumnes d’aquest cicle saben molt bé que implica en segons quines activitats (un JClic, per exemple) entrar-hi com a usuari del Moodle o accedir-hi per la web “Racó del Cloret”.
També creiem bastant en l’ús dels Quaderns Virtuals (QV), els utilitzem com a recipients on posem tot el que ens interessa sobre un tema determinat i a partir d’allí poder realitzar qualsevol tasca acadèmica.
http://agora.xtec.cat/ceipflix/moodle/

5.Valoració i propostes.

La facilitat d’accedir i publicar continguts a Internet, ja està generant expectatives i interès entre alumnes, pares, mares i mestres. És gratificant rebre comentaris a les entrades posades, és encoratjador i força satisfactori que els alumnes et demanin per posar-hi alguna cosa o comentin quelcom que han vist d’un altre company. El bloc d’Educació Infantil porta més de 19.000 visites. El sistema de blocs facilita que tothom adquireixi més protagonisme, perdi la por a la complexitat de l’ordinador i tregui profit de la multitud d’entorns, aplicacions i programes que fan cada cop més fàcil obtenir resultats en aquest camp. Ha afavorit molt la participació de mestres més reticents per falta de domini. Cadascú, sigui mestre a alumnes de CS, amb un rol definit per l’administrador pot accedir a la seva parcel·la d’usuari i participar de la feina comuna. Ben probablement el plantejament i aprofitament que en fem avui canviarà i evolucionarà, gairebé segur que sorgiran idees per aprofitar encara millor aquesta eina tan potent que ens sembla que són els blocs, la principal conclusió és precisament que tot just ens hi estem començant a posar.

Fa més temps que tenim instal·lada “la intraweb dels alumnes” en local dins de la nostra xarxa, funciona molt bé com a suport a les classes. Ara la nova versió “el racó del Cloret” accessible des de Internet ens permet fer un salt de qualitat en quan els alumnes i les famílies hi accedeixen des de casa. També és ara un ajut per a les altres escoles que ho coneixen. Avui per avui ens trobem però amb una problemàtica força important, per un costat estem basant l’aprenentatge en l’ús d’eines TIC que en un percentatge molt elevat necessiten accedir a Internet i per l’altre el trànsit de dades és a vegades molt lent, sobretot si es connecten molts ordinadors a la vegada. En aquest moment estem estudiant la possibilitat que una empresa diferent de Telefònica sigui proveïdora del nostre Centre.

Una altra cosa que ens preocupa és l’elevada utilització d’espais web on posem informació sobre els nostres Centres. Aquests espais són propietat d’una empresa privada que, de moment, ens els ofereix a canvi d’una mica de propaganda, també les targetes de crèdit eren gratuïtes fa uns anys. Pensem que les institucions haurien d’oferir als centres públics uns espais virtuals prou importants on publicar els seus continguts multimèdia.

Allà on anem estem a l'aguait i sempre estem cercant coses que ens permetin anar més enllà del publicar i llegir, veure o escoltar els materials publicats. Som conscients del canvi que l’escola es veu obligada a realitzar si vol adequar-se a la societat actual, a la societat del futur. Una situació que reclama un canvi de plantejaments als mestres d’avui i, sobretot, al sistema de formació dels de demà.